نکات برجسته ویژگی های اِکودیزاینر اِستار

بلوک های حرارتی چند گانه اِکودیزاینر اِستار از بلوک های چندگانه برای محاسبه توازن انرژی در ساختمان استفاده می کند. ابزارهای محدوده (زون) در آرشیکد براساس گرایش، تصرف و سیستم های ساختمان بر اساس بلوک های حرارتی دسته بندی شده اند که شبیه سازی انرژی ساختمان را با دقت بالا انجام دهد

شبیه سازی پل حرارتی اِکودیزاینر اِستار به معماران این امکان را می دهد که آنالیزهای پل حرارتی پروژه را با هر جزئیاتی به سرعت انجام دهند. با استفاده از این شبیه سازی جریان حرارتی دو بعدی در هر پروژه آرشیکد می توانید قسمت هایی از ساختمان را که ناخواسته باعث از دست رفتن گرما و بوجود آمدن چگالی بخارمی شوند را شناسایی کنید. نتایج شبیه سازی پل حرارتی می تواند در طرح بندی قرار داده شود و به عنوان قسمتی از مجموعه مدارک و اسناد پروژه ساختمانی ارایه گردد.

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.