سیستم های متخصص ساختمانی

معماران به سادگی می توانند بین سیستم های ابتدایی و حرفه ای مدیریت انرژی ساختمان به طور مستقل تغییر وضعیت ایجاد نمایند، به طوری که در هر زمان تنها پارامترهای مربوطه نمایش داده می شوند. تنظیمات سیستمها به صورت هماهنگ و به تدریج با پیشرفت پروژه خود را با حالت تخصصی تطبیق داده می شوند.

خروجی از داده های حرارتی و هندسی فن آوری بیم

اِکودیزاینر اِستار با دیگر برنامه های محاسبه انرژی ساختمان ارتباط ساده ای دارد؛ به طوریکه ویژگی های مصالح ساختمانی به کار رفته و همچنین هندسه مدل انرژی ساختمان می تواند با نرم افزار های دیگر آنالیز انرژی از طریق فرمت های خروجی متفاوت که شامل موارد زیر می باشد، به اشتراک گذاشته شود.

  • خروجی مستقیم ازبرنامه آرشیکد به  PHPP

  •   خروجی مستقیم ازبرنامه آرشیکد به Isbem
  • خروجی مستقیم ازبرنامه آرشیکد به VIP- Energy
  • خروجی مستقیم از برنامه آرشیکد ازطریق 
  • مبدل اختصاصی طرحی پایدار برای IFC

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.