نرم افزار مدل سازی تاسیسات گرافیسافت (MEP Modeler)، یک افزودنی نرم افزاری برای آرشیکد می باشد. کاربران آرشیکدمی توانند با اضافه کردن این افزودنی نرم افزاری، تاسیسات ساختمانی را به صورت سه بعدی ترسیم و ویرایش نموده ( کانال داکت، لوله کشی و کابل کشی) و همچنین با طرح معماری و سازه هماهنگ نمایند. MEP Modeler از رابط کاربر و ابزارهای آرشیکد استفاده می کند که محیطی آشنا برای کاربران می باشد.

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.