بر اساس اطلاعات سه بعدی مهندسین تاسیسات و معماران قادر خواهند بود مدل تاسیسات را در آرشیکد با استفاده از فرمت IFC وارد کنند. علاوه بر رابط عمومیIFC، بسته MEP Modeler با دیگر برنامه های بیم MEP ارتباط پیشرفته ای برقرار کرده است (مانند Revit MEP، MEP اتوکد، DDS-CAD MEP، MAgiCAD و غیره).حتی اگر مهندسین تاسیسات اطلاعات را به صورت دو بعدی آماده کنند، MEP Modeler کار را برای معماران آسان می کند تا سیستم های تاسیساتی را سه بعدی کنند و برخوردهای احتمالی را حذف نمایند.

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.