-جعبه ابزار تاسیسات شامل مجموعه اختصاصی ابزارها برای ساختن اجزا سیستم های تاسیساتی می باشد:
-داکت های صاف ، منحنی و قابل انعطافHVAC، لوله ها و کابل برق صاف،
-انتقال ها، اتصالات، عناصر در یک خط به عناصر تاسیساتی وصل می شوند.
-تجهیزات و پایانه های اتصالات خودکار در قسمتهای مصرف و خروجی سیستم
-عناصر MEP، عناصر پارامتری هستند و به آسانی در بعد های متفاوت قابل شکل پذیری هستند.

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.