ابزار تاسیسات گرافیسافت شامل کتابخانه اشیاء خاص تاسیساتی می باشد که این کتابخانه شامل عناصرتاسیساتی با شکل های اختصاصی می باشد که در طول مسیریابی سیستم های تاسیساتی، نقاط برخورد قابل شناسایی هستند. بعد از نصب MEP Modeler ،به استاندارد های اصلی اشیاء  آرشیکد  (برای مثال لوله کشی، کابینت های آشپزخانه، سیستم های گرمایش و غیره) نقاط اتصالات هوشمند و پارامترهای مربوط به تاسیسات اضافه می گردد.

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.