عناصر تاسیسات مرسوم می توانند با استاندارد ابزار آرشیکد ساخته و ذخیره شوند مانند دیوارها، صفحه ها، مورف ها و آبجکت های GDL. این قسمت کتابخانه به صورت خودکار به کتابخانه تاسیسات جاری اضافه می گردد که می توانند در پروژه های متفاوت مورد استفاده قرار گیرند. عناصر تاسیسات مرسوم رفتاری مشابه استاندارد قسمت های کتابخانه تاسیسات در MEP Modeler دارد.

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.