در MEP Modeler گرافیسافت، سیستم های تاسیساتی، گروه های عناصرها را که با یکدیگر به کار گرفته شده اند نمایش می دهد که باعث افزایش بازدهی و استواری در ساختن و ویرایش عناصر می شود.وقتی عناصر جدیدی به سیستم تاسیساتی موجود اضافه می شوند، آن ها به طور خودکار پارامترهای اتصال مناسب را دریافت می کنند: شکل، قطر، عرض و ارتفاع.

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.