یکی از روش های پایه برای ساختن سیستم های مکانیکی، قرار دادن داکت ها و لوله ها به صورت جدا می باشد که در این روش اتصالات به صورت تک به تک ساخته می شوند و موقعیت های عناصر در زمان جایگذاری تنظیم می شود. این روش کار بسیار قابل انعطاف می باشد تا جایی که شما به نوع و پارامترهای جایگذاری عناصر تسلط کامل دارید.

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.