عملکرد مسیریابی تاسیسات به طراحان این امکان را می دهد که عناصر تاسیسات متصل به هم را با چند کلیک بسازند. مکان نمای هوشمند آرشیکد و راهنماها به ساختن سریع و آسان سیستم های تاسیساتی کمک می کنند. مسیریابی تاسیسات در دوحالت دو بعدی و سه بعدی امکان پذیر می باشد.

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.