با این مدل سازِ تاسیسات، شما می توانید برخوردهای بین طراحی معماری و شبکه های تاسیساتی را تشخیص داده و آن مشکل ها را رفع نمایید. این توانایی در تشخیص تداخل ها بازخورد سریع و دقیقی برای معماران دارد و آن ها را با تیم های مهندسین مشاور هماهنگ می کند. این سیستم، محل دقیقِ تداخل را در پلان دو بعدی و دید سه بعدی نشان می دهد. تمام برخورد ها به پالت ابزار نشانه گذاریMark-up در آرشیکد اضافه گردیده که به سادگی در دسترس می باشند. معماران و یا مهندسین تاسیسات می توانند تداخل ها را سریعا ارزیابی کرده و با ارائه گزارش های تخصصی به اعضای گروه طراحی و محاسبه، راه حل های پیشنهادی را می توان ارزیابی کرد.

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.