سیستم های تاسیساتی می توانند از برنامه های بیم که توانایی طراحی تاسیسات را دارند با اتصال به IFC، وارد آرشیکد شوند (مانند Revit MEP، MEP اتوکد، DDS-CAD MEP، MagiCAD و غیره). تمام نوع سیستم های IFC تاسیسات و اطلاعات IFC قابل تبدیل به فرمت فایل های آرشیکد می باشند.
برنامه های اضافی گرافیسافت که ارتباط بین آرشیکد و برنامه های Autodesk- developed MEP را ارتقا می دهد، را با کلیک در اینجا دانلود کنید.

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.