در شرکت های حرفه ای، پروژه ها به صورت گروهی و با همکاری تمام مهندسین ساختمان اعم از معماران، مهندسین سازه و مهندسین تاسیسات انجام می شود و با پیشرفت تکنولوژی اخیر در آرشیکد، معماران و مهندسین تاسیسات می توانند با استفاده از استاندارد IFC به عنوان زبان مشترک، پروژه ها را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و پروژه ها را با استفاده از روش کار رشته های دیگر به عنوان مرجع،با هم هماهنگ کنند.

Interoperability Downloads (IFC, Revit Connections)

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.