اُپن بیم (OPEN-BIM) یک رویکرد جهانی می باشد که برای همکاری مشترک در فرایند طراحی، انجام پروژه ها و مدیریت حیات بنا بر پایه استانداردها و گردش کاری باز پایه گذاری شده است. این رویکرد با ابتکار چندین شرکت نرم افزار پیشتاز و با استفاده از مدل باز موسسه buildingSMART به وجود آمده است.

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.