دست آورد های جدید آرشیکد به طور روز افزون باعث افزایش همکاری موثر بین معماران و مهندسین سازه می شود. این همکاری باید شامل یک روش قابل اعتماد به اشتراک گذاشتن و ذخیره سازی اطلاعات مدل ساختمان، راه حل های طراحی و پیشنهادات باشد و ضمن مدیریت تمام تغییرات ایجاد شده در مدل ساختمان توسط گروه های مختلف باعث کاهش احتمال خطای انسانی شود.
آرشیکد از تمام فرمت های تبادل اطلاعات و مدل اصلی و بعضی از فرمت های خاص که شامل مدل سازی سه بعدی هوشمند، ترسیمات دو بعدی ، مستندات و فرمت های عکس می باشد، پشتیبانی می کند.

 

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.