گردش کار در گروه سازه

ویدیو کلیپ های زیر، نحوه استفاده معماران از آرشیکد و نحوه استفاده مهندسین سازه از برنامه های کاربردی که از IFC پشتیبانی می کنند را ارایه می دهند.

 

Exporting an architectural model from ARCHICAD

 

Importing a structural model to ARCHICAD

 

 

 

 

Model-based version tracking

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.