آکادمی BIM اروپای شمالی بزرگترین کنفرانس اسکاندیناوی اختصاص داده شده به OPENBIM می باشد. شرکت کنندگان در این کنفرانس به مدت سه روز تجربیات زیادی از فناوری BIM مانند ارائه های پروژه و مدل های گردش کاری، بازدید از شرکت و سایت ساخت و ساز و همچنین صندلی های ردیف جلو در برنامه "Build Copenhagen Live" را کسب خواند کرد. این کنفرانس در کپنهاگ در هتل Marriott AC  BELLA SKY  از ۲ تا ۴ نوامبر برگزار می شود.

توضیحات