مسایل کلیدی همکاری در پروژه های صنعت معماری و ساختمان 

پروژه های صنعت معماری و ساختمان  حتی در مقیاس کوچک دارای مشکلات متعددی در زمینه همکاری می باشند. پروژه های ساختمانی موفق، نتیجه همکاری تیم های حرفه ای ساختمان مانند معماران، مهندسین، و پیمانکاران می باشد. این تیم ها بیش از آنکه دارای اولویت تجاری یکسانی باشند، متعلق به سازمان های مستقل با علایق متفاوت هستند.

در نتیجه، در اینجا مسایل همکاری در اغلب پروژه های صنعت معماری و ساختمان ارایه گردیده است:

 • عدم هماهنگی واقعی در گردش کار – تیم های ساختمانی درطول انجام پروژه ها هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارند و آن ها فقط مستندات در حال پیشرفت را با یکدیگر به اشتراک می گذارند.
 • از دست دادن اطلاعات در هنگام تبدیل داده - داده ها برای اینکه بتوانند در برنامه های دیگر باز شوند، باید به فرمت برنامه مورد نظر تبدیل شده و عدم هماهنگی بین تیم ها باعث از دست رفتن اطلاعات می شود.
 • برداشت متفاوت از یک داده: داده ها تنها زمانی به به اطلاعات واقعی تبدیل می شوند که گردش کار ثابت و پابرجا برای توضیح وجود داشته باشد.
 • محدودیت استفاده از داده هایی که توسط شخص دیگری ساخته شده است- اطلاعات طراحی که توسط یکی از اعضای تیم ساخته شده است، نمی تواند به صورت یکپارچه توسط دیگر اعضای تیم مورد استفاده قرار گیرد.
 • فراموش کردن پیگیری تغییرات در طراحی توسط معمار، مهندسین و مجریان- هماهنگی فقط تبادل داده نیست بلکه یک فرایند دوطرفه مداوم می باشد.
 • عدم هماهنگی کلی رشته های مختلف ساختمانی- هماهنگی ایده آل شامل تمام فعالیت های مرتبط می شود مانند تشخیص برخورد، مقدار خیز و مسایل ساخت و ساز.
 • عدم جزییات مدل برای اجرا- زمانی که صرف کشیدن نقشه های دو بعدی می شود باعث تاخیر در هماهنگی بین طراح و مجری می شود که نتیجه این عدم هماهنگی، اجرای ساختمان بر اساس طرح های اولیه/ نه پلان های نهایی می باشد.

رویکرد های متفاوت مسایل همکاری

عدم جزییات مدل برای اجرا- زمانی که صرف کشیدن نقشه های دو بعدی می شود باعث تاخیر در هماهنگی بین طراح و مجری می شود که نتیجه این عدم هماهنگی، اجرای ساختمان بر اساس طرح های اولیه/ نه پلان های نهایی می باشد.

در سطح فنی، هماهنگی بین رشته های متفاوت ساختمانی تکاملی طولانی را طی کرده است. به طور سنتی، رشته های متفاوت ساختمانی مجموعه مستندات را در مراحل مختلف طراحی ارایه نموده و از میز نور برای هماهنگی سیستم معماری ساختمان و سازه استفاده می کردند. امروزه نیز، شرکت های ساختمانی به همان روش کار می کنند و تنها تفاوت آن ها با روش سنتی، ترسیم و ارایه مستندات به صورت دیجیتال می باشد: ترسیمات به صورت دو بعدی با فرمت DWG انجام می شود و در فزمتpdf به اشتراک گذاشته می شود.

با ظهور تکنولوژی بیم، همکاری در طراحی وارد دوره جدیدی با داده غنی مدل اطلاعات ساختمانی شده است. مدل های بیم بر اساس مدل های صحیح و دقیق که بر مبنای همکاری می باشند پایه گذاری شده است. اساسا، در این حالت دو رویکرد متفاوت به وجود می آید: "رویکرد بنیادی" که به همکاری با استفاده از شاخه های متفاوت از راه حل نرم افزار یکسان گفته می شود و "رویکرد دسترسی آزاد OPEN" که به راه حل های نرم افزار متفاوت که به پایه همکاری بر اساس مدل شکل می دهد، گفته می شود.


 ویژگی های رویکرد سنتی

در رویکرد سنتی، همکاری بین رشته های متفاوت بدین معنا است که هر نوع همکاری در زمینه نقشه های ساختمانی به صورت چاپ روی کاغذ و یا با فرمت های dwg و pdf  و هر نوع فرمت دیگری به اشتراک گذاشته می شوند. در پایین، ویژگی های این رویکرد ذکر شده است:

 • محدودیت هماهنگی در گردش کار - به علت رایج بودن کار به صورت دستی، همکاری بین رشته های متفاوت بسیار دشوار بوده است.
 • سنگین بودن تبدیل داده ها - کل گردش کار بر اساس فرمت های واسط ،ناقص پایه گذاری شده است که تبدیل کردن داده ها باعث از دست رفتن اطلاعات می شود.
 • عدم استفاده از داده های دیگر – به علت متفاوت بودن مستندات تبدیل شده، داده دو بعدی دریافت شده نمی تواند در شیوه عملی استفاده شود.
 • عدم هماهنگی جامع - با توجه به ویژگی دو بعدی گردش کار، پروژه نمی تواند در یک محیط یکپارچه هماهنگ شود.

 ویژگی های رویکرد بنیادی

یکی از رویکردهای همکاری بر پایه بیم، رویکرد استفاده از یک ابزار بیم و محصولات وابسته به آن در یک پروژه می باشد، که این موضوع سازگاری مضاغف بین اعضای تیم ایجاد می کند. اما این سازگاری داده ها باعث افزایش رسیک های جدی در هماهنگی در گردش کار می گردد:

 • بدون تبدیل داده – در این رویکرد، با حذف تبدیل داده به طور کامل، تمام مسایل و مشکلات هماهنگی در کار حل می شود. متاسفانه، رشته های مختلف ساختمانی بدون در نظر گرفتن فرمت داده، از سازه های ساختمان های متفاوت، برداشتی متفاوت دارند که باید با این مسیله در درجه هماهنگی گردش کار مقابله شود.
 • محدودیت استفاده از داده های دیگر - هر چند روش بنیادی استفاده از یک ابزار واحد ممکن است مشکلات ازتباطی بین فایلهای مختلف را در یک سیستم همکاری کاهش دهد ولی امکان روش یکپارچه از بین خواهد رفت. بنابراین روش بنیادی هیچ مزیتی در مقایسه با روش های دیگر ارائه نمیکند.
 • مسایل و مشکلات مربوط به سازگاری – برای استفتاده بهینه از رویکرد بنیادی، همگامی دقیق مورد نیاز است تا شرکت کنندگان در پروژه نه تنها روی یک نقشه بلکه با یک نرم افزار مشابه کار کنند. اگر هر یک از شرکت کنندگان متعلق به سازمان متفاوتی با پروژه های مستقل و برنامه های IT متفاوتی باشند عموما مشکلات فراوانی در طول انجام پروژه ایجاد می شود.

ویژگی های رویکرد دسترسی آزاد -OPEN

یک روش برجسته دیگر مدل بر اساس همکاری، رویکرد همکاری و دسترسی آزاد OPEN می باشد. این روش همکاری سطح اطلاعات بسته شده را به سطح گردش کار داینامیک ارتقا می دهد و داده ها را بر اساس آنچه باید باشند بوجود می آورد؛ اطلاعات در درجه بالا یا متوسط. در این روش، شرکت کنندگان در پروژه بر اساس تخصص حرفه ای خود انتخاب می شوند نه بر اساس نرم افزاری که کار می کنند.

 • سیستم مستقل – همانطور که از اسمش پیدا است، گردش کار OPEN شامل بهترین ابزار ها برای رسیدن به اهداف خود می باشد بدون آنکه اطلاعات و مزایای مدل بیم در حین همکاری را از دست برود.
 • درستی و مالکیت از داده ها- در دنیای واقعی اصناف مختلف جهت حفظ مالکیت و مسئولیت داده های طراحی خود در تلاش هستند. با امکان جدا کردن مدل ها بر اساس تخصص و مسولیت، مالکیت اطلاعات مشخص بوده و اطلاعات به طور صحیح گسترش یافته و مدیریت می شوند.
 • شفافیت درگردش کار– همکاری با رویکرد OPEN به گردش کار سازگار نیاز دارد که از طریق پروتکل شفاف و تفسیر داده به دست آورده می شود تا بتواند یک رابط باز را به سمت هر راه حل مفیدی فراهم کند که در صورت لزوم به آن متصل شود.

هدف جنبش OPEN BIM( دسترسی آزاد بیم)

تنها هدف جنبش OPEN BIM پیشرفت همکاری تمام رشته های ساختمانی برای هماهنگی بهتر پروژه ها می باشد. این هدف تنها با همکاری و حمایتهای بین المللی به عنوان یک استاندارد برای ایجاد آیین نامه ها و قوانین و همچنین تمرین و راه اندازی آن به دست آورده خواهد شد.


چه کسانی پشت جنبش OPEN BIM هستند؟

جنبش open-BIM  توسط دو شرکت تولید کننده نرم افزار پایه گذاری شده است؛ شرکت تکلا و گرافیسافت با حمایت سازمانهای مختلفی این جنبش را پایه گذاری کردند. در عین حال اُپن بیم یک جنبش انحصاری نیست و بلکه یک جنبش عمومی و فراگیر می باشد که از تمامی سازمانها و موسساتی که در صنعت معماری و ساختمان مشغول به فعالیت هستند، پشتیبانی می کند.


ویژگی های OPEN BIM چیست؟

در زیر، مزایای جنبش اُپن بیم را برای انواع سازمان ها مشاهده می کنید. این مزایا و ابزارها قابل استفاده برای کسانی می باشند که به این جنبش ملحق می شوند:

 • بر طرف کردن احتیاجات
 • دستورالعمل های جامع
 • لایسنس رایگان برای دارندگان بسته OPEN BIM
 • ثبت نام به صورت داوطلبانه برای سازمان هایی که می خواهند به ما ملحق شوند.

چرا شرکت ها یا سازمان ها باید به OPEN BIM ملحق شوند؟

تمام سازمان ها در سراسر دنیا با مسایل و مشکلات همکاری که در بالا بیان شد مواجه می شوند. آن ها از استراتژی های متفاوتی برای رفع این مشکل استفاده می کنند که بیشترین استراتژی مورد استفاده، گردش کار همکاری OPEN می باشد. همچنین در شرکت ها و سازمان های مربوط به صنعت معماری و ساختمان از رویکرد OPEN بیشتر از استراتژی های استفاده از یک فایل و سیستم مشخص استفاده می شود تا پروژه ها با هماهنگی بیشتر انجام شود.


الزامات پیوستن به OPEN BIM

برنامه OPEN BIM نه تنها از فروشندگان نرم افزار استقبال می کند بلکه از تمامی سازمان ها و پروژه های ساختمان صنعت معماری و ساختمان نیز استقبال می کند. لوگوی OPEB BIM نشاندهنده راه حل نرم افزار و پروژه ساختمانی بر اساس همکاری OPEN می باشد. شرکت کنندگان در برنامه OPEN BIM، موافقت کرده اند تا تمام مقررات زیر را با توجه به نقش آن ها در صنعت معماری و ساختمان برآورده کنند:
• باید توسعه دهنده نرم افزاری باشند که به عنوان کمک کننده راه حل های بیم برای صنعت معماری و ساختمان شناخته شده است.
• باید به طور کامل از استاندارد نمایش و مدیریت IFC به صورت هماهنگ پشتیبانی کنند
• باید باعث پیشرفت راه حل های گردش کار OPEN BIM شوند.
• باید به طور عمومی استفاده از روش OPEN BIM را تایید کنند.
• باید برنامه OPEN BIM را با روش های زیر توسعه دهند:
• باید در وب سایت شرکت خود، قسمت اختصاصی برای OPEN BIM داشته باشند.
• باید تعریف رسمی OPEN BIM را در بالای این صفحه قرار دهند.
• باید لوگوی رسمی OPEN BIM را در هر صفحه از قسمت مربوط به OPEN BIM قرار دهند.
• باید تمام مستندات پرسش و پاسخ مربوط به OPEN BIM را بدون هیچ تغییری در وب سایت خود قرار دهند.
• اگر OPEN BIM را ارایه می دهید باید از اسلاید هایی استفاده کنید که از قالب ارایه OPEN BIM می باشند.
• باید از لوگو رسمی OPEN BIM در هر مکالمه ای که مربوط به آن می باشد استفاده کنید.
• شاید در بعضی موارد، از لوگوی OPEN BIM در قالب های ارتباط شرکت استفاده کنید.
• باید دستورالعمل معین در بسته OPEN BIM را دنبال کنید.
• باید از راه حل نرم افزار توسط فروشندگان نرم افزار که در بالا توضیح داده شد، استفاده کنید.
• باید برای انجام پروژه های خود ، گردش کار BIM را به طور کامل راه اندازی کنید.
• باید به نصب گردش کار هماهنگ بر پایه مدل در دیگر شرکت ها متعهد باشد بدون در نظر گرفتن دیگر نرم افزارهای BIM
• باید با روش های زیر، مفهوم OPEN BIM در اجتماع جهانی/ محلی تایید کنیم:
• باید فرصت های برابری را برای شرکت کنندگان در پروژه بدون در نظر گرفتن نرم افزار بیمی که استفاده می شود، فراهم کنیم.
• باید از گردش کار کامل بیم در تمام طول مراحل صنعت معماری و ساختمان استفاده کنیم.
• باید گردش کار همکاری OPEN BIM در تمام مراحل صنعت معماری و ساختمان با نظم و هماهنگی انجام شود.


 مزیت های OPEN BIM برای فروشندگان نرم افزار

سود اصلی فروشندگان نرم افزار در صنعت معماری و ساختمان با پیوستن به جنبش OPEN BIM این است که می توانند به مشتریان خود، گردش کار همکاری OPEN را که مزیت های خاصی برای پیشه گرفتن از رقیبان خود در بازارهای صنعت معماری و ساختمان دارد، را پیشنهاد کنند. نام تجاری OPEN BIM تضمین می کند که راه حل های توسعه یافته توسط فروشندگان شرکت مطابق قوانین OPEN BIM می باشد و هیچ گونه محدودیت غیر ضروری همانند انتخاب نوع نرم افزار را برای شرکت های صنعت معماری و ساختمان ایجاد نمی کند.


مزیت های OPEN BIM برای سازمان های مربوط به صنعت معماری و ساختمان

بر خلاف بیم بسته ( اختصاصی) ، استراتژی OPEN BIM ، مزایای بزرگی برای شرکت های حرفه ای ساختمان دارد:
•اعضای پروژه می توانند در رشته تخصصی خود با بهترین راه حل ها کار کنند بدون اینکه خطر از دست دادن پروژه های بیم آن ها را تهدید کند.
•اعضای پروژه می توانند ارتقا نرم افزار را به طور مستقل کنترل کرده و دسترسی دیگران را به ارتقا نرم افزار کنترل نمایند.
•یکپارچگی کار تا حد زیادی سبب کاهش خطاها و افزایش هماهنگی در مقایسه با سازگاری در ابزارهای مختلف نرم افزار می شود.
•با توجه به استانداردهای OPEN ، دسترسی داده بیم برای تمام چرخه زندگی ساختمان ها مانند اجرا ساختمان و بهره برداری از ساختمان فراهم شده است.


مزیت های OPEN BIM برای پروژه های صنعت معماری و ساختمان

پروژه های ساختمانی نتیجه بازار خودشان می باشند. با کاهش اختلاف در مصالح ساختمانی و فن آوری، علاوه بر طراحی واقعی یک ساختمان، برچسب اضافی مانند پایداری می تواند ارزش بالقوه پروژه را در بازار افزایش دهد. صاحبان و مالکان آینده ساختمان ها فرصت بهتری برای استفاده از مدل دیجیتالی ساختمان دارند اگر با روش OPEN BIM ساخته شده باشند.


اطلاعات بیشتر درباره OPEN BIM

OPEN BIM به وسیله سازمان های گوناگونی پشتیبانی می شود که اطلاعات مربوط را در دامنه های خود ذخیره می کند. برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر، از صفحه های زیر دیدن فرمایید:

(http://tekla.com/openbim (Tekla
(http://graphisoft.com/openbim (GRAPHISOFT
(https://www.allplan.com/en/software/open-bim/open-bim-program.html (Allplan
(http://www.vectorworks.net/openbim (Vectorworks
(http://www.scia-online.com/en/openbim.html (Scia
(http://www.dds-cad.net/150x18x0.xhtml (Data Design System

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.