به روز رسانی های بیم کلود

این صفحه به شما برای یافتن نسخه سازگار با محصول گرافیسافتی که دارید کمک میکند.


From ARCHICAD 20 on there are separate update installer files for BIMcloud Manager, BIMcloud Server and BIMcloud Delta cache.
In version 19 and earlier one update installer file updated all.

 

BIMcloud and ARCHICAD 20 Updates

  BIMcloud Manager Updates BIMcloud Server Updates BIMcloud Delta Cache Updates Matching ARCHICAD Updates
Latest Update 4011 Update 4009 Update 4009 Update 4020
  Update 4011 Update 4009 Update 4009 Update 4012
        Update 3016

BIMcloud and ARCHICAD 19 Updates

  BIMcloud Updates Matching ARCHICAD Updates  
Latest Update 7006 Update 7014  
  Update 7006 Update 7006  
  Update 6006 Update 6006  
  Update 5005 Update 5005  
  Update 4011 Update 4013 Can only be installed onto Update 4011

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.