به روز رسانی های بیم سرور

این صفحه به شما برای یافتن نسخه سازگار با محصول گرافیسافتی که دارید کمک میکند.From ARCHICAD 20 on there are separate update installer files for ARCHICAD and BIM Server.
In ARCHICAD 19 and earlier versions one update installer file updated both.

 

BIM Server and ARCHICAD 20 Updates

  BIM Server Updates Matching ARCHICAD Updates
Latest Update 4017  (Can only be installed onto Update 4009) Update 4020
  Update 4017  (Can only be installed onto Update 4009) Update 4012
  Update 4009 Update 4012
    Update 3016

BIM Server and ARCHICAD 19 Updates

  BIM Server Updates Matching ARCHICAD Updates
Latest Update 7014 Update 7014
  Update 7012 (Can only be installed onto Update 7006) Update 7006
  Update 7006 Update 7006
  Update 6006 Update 6006
  Update 5005 Update 5005
  Update 4013 Update 4013 (Can only be installed onto Update 4011)
  Update 4011 Update 4011

 

Updates for Earlier BIM Server and ARCHICAD Versions

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.