سالیبری

چک کننده مدل سالیبری یک راهکار نرم افزاری تضمین کیفیت مدل اطلاعات ساختمان است که مدل های اطلاعات ساختمان و طراحی های معماری و مهندسی را برای یکپاچگی، کیفیت و امنیت فیزیکی ساختمان تجزیه و تحلیل می کند. چک کننده مدل سالیبری همچنین شامل قابلیت استخراج مدل، تجزیه و تحلیل استخراج اطلاعات گرفته شده از مدل های بیم را دارد. چک کننده مدل سالیبری خطاهای طراحی را به صفر می رساند، هزینه ها ساخت و ساز پروژه ها را بر اساس مدل سازی بهینه تر و تضمین کیفیت مدل کاهش می دهد. با یک کلیک ماوس، نرم افزار سالیبری، مدل اطلاعات ساختمان را تجزیه و تحلیل می کند و معایب و ضعف های احتمالی در طراحی را شناسایی کرده، مولفه های ساختمان که با هم تداخل دارند را برجسته می کند و بررسی می کند که مدل با استانداردهای بیم و بهترین پروژه های سازمان ها مطابقت دارد.

2 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 2 از 2 مورد

فیلترهای فعال