آرچیکد و عمارت چارلز پنجم
معماران: Julian Enrique Nieto, Juan José Moyano, Fernando Rico and Daniel Antón

جون 6, 2016
عمارت چارلز پنجم، یک ساختمان رنسانس واقع در شهر سویل، اسپانیا می باشد که برای پژوهشی با تمرکز بر مدیریت مدل های اطلاعات در زمینه بهینه سازی و مداخلات معماری و میراث فرهنگی انتخاب شد. این مطالعه با نام "پروژه HBIM" از یک پروژه بهینه سازی و مداخلات مبتنی بر آثار باستانی و یا مدلسازی اطلاعات ساختمان تاریخی تشکیل شده بود. نتیجه این تحقیقات نشان داد که BIM - در این مورد آرچیکد - از ابزار لازم برای مدل سازی هندسه های پیچیده که از ویژگیهای آثار باستانی می باشد برخوردار است.

نمونه کار آرچیکد به عنوان ابزاری در نگاشت و مسیردهی این ساختمان تاریخی در آماده سازی آن برای بازسازی
ادامه مطلب

Download 

Julian Enrique Nieto, Juan José Moyano, Fernando Rico and Daniel Antón

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.