بیمارستان Adventist سیدنی 
شرکت معماری MBMO Architects

مه  5 , 2015
این مطالعه موردی نگاهی جالب در چگون‍‍گی استفاده شرکت معماری MBMO در سیدنی استرالیا، از آرشیکد برای طراحی و توسعه مجدد 200 میلیون $  بیمارستان Adventist، بزرگترین و قدیمی ترین بیمارستان خصوصی سیدنی ارائه می دهد. این شرکت طراحی و تحویل طرح جامع و مرحله 1 توسعه مجدد بیمارستان، از جمله 7 پروژه که شامل برج بالینی LW Clark در 13 طبقه با 12 اتاق عمل جدید، 4 اتاق رادیولوژی، یک بخش بزرگ تصویربرداری پزشکی و 180 تخت برای زایمان، زنان و بخش کودکان می باشد را برعهده داشته است.
ادامه مطلب...

Download

© Brett Boardman

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.