پیروزی Open BIM در رویداد Build Sydney Live در سال 2013
شرکت HDR|Rice Daubney و Obayashi Corporation 

فوریه 3 , 2014
در نوامبر 2013، شرکت HDR|Rice Daubney در استرالیا و شرکت Obayashi Corporation در ژاپن جایزه بهترین استفاده از BIM برای طراحی، درام، و هیجان در رویداد Build Sydney Live را به دست آوردند. موفقیت همکاری آنها در این پروژه وابسته به استفاده آنها از Open BIM و کار گروهی گرافیسافت آرشیکد از طریق سرور BIM بود.

ادامه مطلب

Download

© HDR|Rice Daubney and Obayashi Corporation


همکاری آزمایشی OPEN BIM: کالج دبیرستان Faith Lutheran
شرکت Fulton Trotter Architects 

فوریه 3 , 2014

شرکت Fulton Trotter Architects این پروژه را به عنوان یک پروژه آزمایشی برای مشارکت BIM با تیم کامل مشاوره - نقشه برداری زمین، مهندس عمران، مهندس سازه، مشاور سیستمهای هیدرولیک، مهندس مکانیک و مهندس برق - انتخاب کردند به منظور دنباله قابلیت های FTA و تیم مشاوره برای ایجاد یک BIM به طور کامل  هماهنگ.

ادامه مطلب

Download

© Fulton Trotter Architects - Faith Lutheran College


مرکز موسیقی بوداپست
استودیو طراحی Art1st 

دسامبر 21, 2016
از لحاظ معماری و فرهنگی مرکز موسیقی بوداپست یک مجموعه منحصر به فرد می باشد. آرشیکد در پایین نگه داشتن هزینه ها و تنظیم برنامه زمانی در این پروژه مشارکت داشته و همچنین عملکرد کار گروهی آن نیز کلیدی برای کارکرد موثر تیم بوده است.

ادامه مطلب

Download

Budapest Music Center, Art1st Design Studio www.art1st.hu
Photo © Peter Kis


قدرت Open BIM در برابر فرجه های اندک
Douglas Muir, RA, BArch, NCARB and Mark Flamer, PE

نوامبر 12, 2013
همکاری و مشارکت بین گرافیسافت آرشیکد و مهندس NEMETSCHEK SCIA ثابت کرد که این یک ترکیب مناسب برای مقابله با مهلت تحویل اندک در مسابقات است. یک معمار و یک مهندس سازه موفق به انجام و تحویل اسناد کامل پروژه خود در عرض تنها چهار هفته شدند.

ادامه مطلب

Download

Taiwan Tower by Douglas Muir, RA, BArch, NCARB and Mark Flamer, PE

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.